REHBERLİK
Flört Şiddeti

Flört Şiddeti

 

ÖZEL KARADAĞ ANADOLU LİSESİ olarak rehberlik birimi faaliyetlerine çok önem vermekteyiz. Okul rehber öğretmenimiz Funda ÜN kız öğrencilerimize yönelik flört şiddeti seminerini gerçekleştirdi.
1980’lerden itibaren ortaya çıkmış olan flört şiddeti kavramı “flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı, fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. Fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet veya ihmal şeklinde farklı tipleri bulunmaktadır. Diğer şiddet türleri ile benzer özellikleri olmasına rağmen farklı risk faktörleri de belirlenmiştir. Kısa dönem ve uzun dönem sağlık etkileri, dünyada sık görülen bir durum olmasına karşın ülkemizde bu konuda yapılmış sınırlı çalışmalar nedeniyle flört şiddeti ayrı bir başlık olarak tanımlanmalı ve incelenmelidir. Flört şiddeti ile mücadelede ana amaç flört şiddetini oluşmadan önlemek olmalıdır.
Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, bedensel yeterlilik, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum ve cinsiyet fark etmeksizin her insanın karşılaşabileceği ve yoğun olarak 16-24 yaş arasında görülen bir durumdur.
 
Önlemsel rehberlik çalışmalarımız gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bazı kavramlar üzerinden şekillenmektedir. Sosyal ilişkiler içinde yaşayan gençlerimizde kadın erkek ilişkileri ve toplum açısından bu tarz ilişkilerin konumu, yanlış toplumsal birtakım mitler ve baskıcı toplum anlayışında kadının yeri konularının altını çizen rehber öğretmenimiz özellikle genç kızlarımızın bilinçlenmesi ve sosyal ilişkilerinde bazı olumsuz roller takınmaması konusunda uyarılarda bulundu.
 Bilinçli nesil konusunda ısrarcı olan okul rehberlik birimimiz gençlerin sadece akademik başarılarında değil toplumsal rollerinde, cinsiyet ayrımı konularında ve kızların koruma rollerinde aydınlatıcı unsurlara vurgu yapmaktadır.