KADROMUZ
Okul Müdürlerimiz

Okul Müdürlerimiz

Fedakâr Anne Babalar ve Geleceğimizin Teminatı Sevgili Gençler

İnsan doğada sınırlarını aşabilen tek varlıktır. Bu nedenle doğru rehberliğe ihtiyacı vardır. Her çocuk öğrenebilir ve her çocuk kendi içerisinde, kendi parmak izi kadar özgün bir değerdir.

İşlerin ve mesleklerin büyük dönüşüm gösterdiği ve giderek bu dönüşümün varacağı noktaların öngörülemez olduğu günümüzde, sadece bilgi veren okulların ve bunların düzenledikleri diplomalarının gerekli olduğu anlayışı bugün daha kuvvetle sorgulanmaktadır.

Dünya 15. yüzyıla kadar devam eden sözlü kültür döneminden, matbaanın icadıyla yazılı kitap dönemine, bugün ise bilgisayarların, tabletlerin ve akıllı cihazların kullanıldığı, bilgilerin sanal bulut ortamlarında saklandığı dijital döneme geçmiştir.

Yirmi yıl sonra bugün var olan iş ve mesleklerin ne kadarının varlığını sürdüreceğini, yeni mesleklerin ve iş alanlarının neler olacağını net olarak kimse bilemiyor. Ancak herkes bütün iş ve mesleklerin dönüşüm geçireceği konusunda hemfikir. Uzmanlar, insana özel dört temel yetkinliğe sahip olan kişilerin bu dönüşüm sürecinde ayakta kalacaklarını öngörüyor. Bu yetkinlikler; ilişki yönetimi, iş birliği, eleştirel düşünce ve yaratıcılık. Yine yapılan araştırmalar problem çözme, iletişim, empati, dayanıklılık ve hizmet yönetiminin en değerli beceriler olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak bu özelliklerin hemen hiçbiri bugün gerek ortaöğretimde, gerekse üniversitelerde beslenen ve geliştirilen özellikler değildir. Yapay zekâ ve buna bağlı teknolojilerin gelişmesine, bu gelişmelerin iş hayatında neden olduğu dönüşümlerin her gün daha da değer kazanmasına rağmen makine ve algoritmaların şimdilik beceri alanları dışında kalan bu yaşam becerileri halen önemini korumaktadır. Ayrıca araştırmalar, dünyadaki işyerlerinin yüzde 86’sında otomasyonun bir sonucu olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde çalışan sayılarının artmayacağını hatta azalacağını göstermektedir.

Dünya böyle bir rotada ilerlerken gelecekte hayatın içinde olacak ve bir bölümü de yönetim basamaklarına gelecek olan çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl eğitmeli, bir bütün olarak bu dünyaya nasıl hazırlamalıyız?

Özel Karadağ Koleji olarak öncelikle mevcut durumu doğru analiz etmenin, öğrenci ve velilerimizi doğru bilgilendirmenin önemine inanıyoruz. Gençlerimizi girecekleri sınavlarda başarılı kılmanın yanında, söz konusu yaşam becerilerini geliştiren programlar uygulayacağız. Bu amaçla değişik projelerle desteklenen eğitimlerle, kulüp çalışmalarıyla, sosyal, kültürel ve teknik gezilerle, sanatsal ve sportif çalışmalarla öğrencilerin gerek kendilerini ve çevrelerini, gerekse Türk kültürünü ve farklı dünya kültürleri tanıması ve anlamasına, bağımsız düşünebilen bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.

Tüm bunları yaparken Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatın yanı sıra, yüksek öğrenime hazırlayıcı destek programlarına tabi tutulacak olan öğrencilerimiz; ulusal düzeyde uygulanan testlerle, yaşamlarının en önemli sınavlarından biri olan üniversiteye giriş sınavlarına alanında uzman tecrübeli öğretmenler eşliğinde hazırlanacaktır.

Okullar sadece bilgi aktarılan yerler değildir ve bilgi artık günümüz teknolojisinde çok ucuz ve kolay şekilde temin edilebilmektedir. Okulların yüz binlerce bilgi arasından ihtiyacımız olan doğru bilgiyi bulmak, bu bilgiyi yorumlamak ve doğru kullanmak, kişiyi hayata hazırlamak, öğrenciye olumlu davranışlar kazandırmak, onları olumsuz davranışlardan uzak tutmak, doğru rol model olmak gibi çok fonksiyonlu işlevleri vardır. Ne yazık ki günümüzde bazı okul ortamları olumsuz örnekleri barındırabiliyor ve çocuklarımız yaşları gereği bu yanlışlıklara kolaylıkla meyledebiliyor. Bu nedenle ailelerin ileride pişmanlık duymamaları açısından okul seçimi yaparken çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Yaşam, insanlara sorumluluklarını yerine getirmek için kazandırılmış alışkanlıklar üzerine kurulu, alışkanlık kazanmak ise süreklilik ve çaba gerektiriyor. Ülkemizin en başta gelen sorunlarından biri olan sorumluluk alma konusunda gelişme gösterebilmek en önemli hedeflerimizden birisi olacaktır. Bunu sağlamak için ise öğrencilere en çok temas eden ailelerin ve okulun aynı dili konuşması gerekiyor.

Hedefimiz kendisine ve çevresine saygılı, kavrama yetisi gelişmiş, analiz ve sentez yeteneğine sahip, grup halinde uyumlu çalışmaya yatkın, bilgiyi nerede arayacağını, nasıl kullanacağını bilen insanlar yetiştirmektir.

Bu süreç içinde biz akademik alanda başarılı, ne istediğini bilen öğrencileri; bilimde ve teknolojide olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da gelişmiş bir dünya insanı olarak hayata katmayı amaçlıyor, sizlerden teslim alacağımız gençleri aldığımız noktadan daha iyi yerlere taşımayı kendimize hedef koyuyor, siz değerli velileri ve gençleri Özel Karadağ Koleji ailesine katılmaya davet ediyoruz.

 

Erturul ERŞAHİNCE

Okul Müdürü